Logo Header image

Research, Implementation,Monitoring& Evaluation

PO BOX 653 HUYE/RWANDA

E-mail: rimecompany@gmail.com

  

IBIKORWA RIME COMPANY LTD IGIRAMO URUHARE

URWEGO RW'UBUZIMA

UBURENGANZIRA BWA MUNTU

IMIBEREHO N'IMIBANIRE N'ABANDI

UBUMENYI N'IKORANABUHANGA

ITERAMBERE

 

 


 
 
 


 
 

UBUFATANYE, IMIKORANIRE NA RIME COMPANY LTD

Ubufatanye hagati ya RIME COMPANY LTD n'ibigo, imiryango n'amashyirahamwe bushingira ku masezerano yihariye (MoU) tugirana bitewe n'igikenewe.

Bimwe mu bikorwa dushobora kugiramo ubufatanye ni ibi bikurikira:

 • Gukora inyigo z'imishinga igezwa ku baterankunga
 • Gushaka abakozi bakwiye
 • kubaka ubushobozi bw'abakozi
 • Inama mu gucunga abakozi
 • Gukumira, guhosha no gukemura amakimbirane
 • Ibikorwa birebana n''ikoranabuhanga rigezweho (ICT)
 • Amahugurwa n'izindi services ku bagenerwabikorwa
 • Ikurikiranabikorwa n'isuzumabikorwa (Monitoring & Evaluation)
 • Ibaruramali n'igenzura ry'imikoreshereze y'umutungo (Audit)
 • Itangazamakuru n'iyamamazabikorwa
 • Ubufatanye mu gushaka abaterankunga n'abafatanyabikorwa

"Inkingi imwe ntigera inzu". Nicyo gituma twifuza kandi tukishimira ubufatanye n'uwo ari we wese ushishikajwe n'iterambere.

Ibibazo, ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu birakenewe cyane.

 

 
 

Kanda hano utange ikibazo, igitekerezo cyangwa icyifuzo

Kanda hano
niba wifuza kujya ahabanza


 

Duharanira iterambere rishingiye ku burenganzira bwa muntu, rikageza ku mahoro arambye.